Disclaimer & privacyverklaring

Weitzelpoort Brandstoffencentrum respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. De via deze website door bezoekers op vraag van Weitzelpoort Brandstoffencentrum verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Weitzelpoort Brandstoffencentrum naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Verzamelde gegevens

Weitzelpoort Brandstoffencentrum zal uw gegevens niet aan derden verkopen en stelt uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het leveren van uw bestelling. Onze werknemers en eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

Weitzelpoort Brandstoffencentrum verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • het verwerken en uitvoeren van uw bestelling;
  • het informeren over producten en diensten van onszelf;
  • indien u daartoe toestemming verleent, zullen de gegevens gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van Weitzelpoort Brandstoffencentrum;
  • verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Weitzelpoort Brandstoffencentrum kan uw persoonsgegevens met derden delen die worden ingeschakeld om namens Weitzelpoort Brandstoffencentrum diensten te verlenen. Dit is niet van toepassing indien u uitsluitend het sollicitatieformulier invult.

Cookies

Wie internetpagina's bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld het "IP-nummer" waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten. Weitzelpoort Brandstoffencentrum zal dergelijke gegevens (indien en zover deze al worden gebruikt) uitsluitend anoniem en geaggregeerd verwerken.

Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste "cookies" zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken. Weitzelpoort Brandstoffencentrum beoogt daarmee geen gegevens te verzamelen.

Overig

Weitzelpoort Brandstoffencentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de ordezijnde gegevens van gebruikers.

Indien u vragen heeft over dit privacy beleid of wilt weten welke gegevens Weitzelpoort Brandstoffencentrum over u heeft vastgelegd, kunt u contact met ons op nemen via info@weitzelpoort.nl of per post naar: Weitzelpoort Brandstoffencentrum, Handelsweg 1, 7671 DB Vriezenveen. Via dit (email)adres kunt u ook uw gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Gebruiksvoorwaarden

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weitzelpoort Brandstoffencentrum.

Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

Weitzelpoort Brandstoffencentrum is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt.

Communicatie door derden over Weitzelpoort Brandstoffencentrum dient altijd ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de marketing afdeling van Weitzelpoort Brandstoffencentrum. Deze communicatie behelst nadrukkelijk ook het gebruik van beeldmerken welke toebehoren aan Weitzelpoort Brandstoffencentrum. Indien er geen schriftelijk akkoord is gegeven aanvaardt Weitzelpoort Brandstoffencentrum geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gecommuniceerde informatie.

Aansprakelijkheid

Weitzelpoort Brandstoffencentrum is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van de website van Weitzelpoort Brandstoffencentrum geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Weitzelpoort Brandstoffencentrum geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Weitzelpoort Brandstoffencentrum behoud zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Wanneer deze wordt gewijzigd worden de wijzigingen bekend gemaakt op deze pagina.