E10 benzine bij Weitzelpoort Brandstoffencentrum

Vanaf 1 oktober 2019 kunt u naast E5 benzine óók E10 benzine tanken bij Weitzelpoort Brandstoffencentrum in Vriezenveen. Nederland introduceert de E10 benzine met een hoger percentage bio-ethanol om ervoor te zorgen dat de CO2 -uitstoot verminderd. Check op www.e10check.nl of je voertuig geschikt is voor euro95 E10 benzine. Zo ja, dan kun je deze nieuwe benzine standaard gaan tanken aan pomp 5, 6, 7, 8, 10 en 11. Zo niet, dan tank je gewoon de euro98/superplus benzine aan pomp 12 en 14.

E10 brandstof

Introductie

Vanaf 1 oktober 2019 zullen bijna alle tankstations in Nederland E10 Benzine verkopen. E10 benzine bevat een hoger percentage bio-ethanol dan de Euro 95 (Euro Loodvrij) benzine die wij nu verkopen. De Euro95 benzine die wij momenteel op ons station verkopen bevat maximaal 5% bio-ethanol (E5). Dit zal simpel gezegd worden aangepast naar maximaal 10% (E10). In de meeste Europese landen is dit reeds het geval. Dit document geeft enige info en wat antwoorden op vragen die gesteld zouden kunnen worden over dit onderwerp.

Wat is E10?

E10 is benzine waar tot maximaal 10% aan bio-ethanol ik kan zitten. De “E” staat voor bio-Ethanol en de “10” voor het maximaal bij te mengen percentage. E10 is een benzine en dus alleen geschikt voor benzinevoertuigen.

Hoe herken ik de E10 brandstof?

Sinds oktober 2018 moeten alle brandstoffen labels in heel Europa gelijk zijn. E10 herken je aan de ronde sticker met daarin "E10"bij de tankvulopening op de pompzuil en de E10 informatiesticker op de pompzuil. De reden dat de pompzuil een ander markering heeft komt door het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin staat aangegeven: ‘….de risico’s bij gebruik van de diverse benzinemengsels waarbij indien de benzine meer dan 5% ethanol bevat, de wijze waarop de diverse benzinemengsels moeten worden gebruikt in ieder geval duidelijk wordt vermeld op of direct bij een afleverzuil, die bestemd is voor het afleveren van benzine ten behoeve van openbare verkoop aan motorvoertuigen voor het wegverkeer.’

Wat moet ik doen voor ik E10 tank?

De meeste voertuigen kunnen zonder problemen rijden op E10. Controleer bij eerste keer tanken of je voertuig geschikt is. Bij nieuwe(re) voertuigen door het icoontje te bekijken in de tankvulopening, anders kan je controleren of je voertuig geschikt is om op E10 te rijden via www.e10check.nl.

Kan ik geen E10 tanken als www.e10check.nl dat afraadt?

Als je met een modern voertuig eenmalig verkeerd E10 tankt levert dit geen schade op aan je voertuig. Bij youngtimers en oldtimers is het af te raden om op E10 te rijden als dit niet uitdrukkelijk is toegestaan, voor deze groep voertuigen adviseren wij Super Plus 98.

Mag ik E10 vermengen met E5 benzine?

Jazeker, dat is geen probleem. Het is wel van belang dat je voertuig geschikt is voor E10 benzine.

Wat is bio-ethanol?

Bio-ethanol is alcohol gemaakt uit landbouwgewassen en/of afval. Het is een brandstof die voldoet aan de Europese duurzaamheidsregels.

Waar komt bio-ethanol vandaan?

Bijna alle bio-ethanol die in Nederland wordt gebruikt is geproduceerd in Europa. De grootste Europese bio-ethanolfabriek staat overigens in Rotterdam.

Is het bijmengen van bio-ethanol in benzine nieuw in Nederland?

De inzet van bio-ethanol in benzine is niet nieuw. In Nederland tanken wij al jaren E5-benzine waarin ook al tot maximaal 5% bio-ethanol wordt bijgemengd. In de ons omringende landen wordt ook al E10 aangeboden en het is ook al beperkt beschikbaar in Nederland.

Waarom introduceert Nederland E10?

Het verhogen van het percentage bio-ethanol in benzine zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot van benzine minder wordt en draagt daardoor bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen.
Hoe zit het dan met de CO2-uitstoot van E10?
Duurzame bio-ethanol heeft in vergelijking tot benzine een veel lagere CO2-uitstoot. Dit komt doordat bio-ethanol wordt gemaakt van gewassen, die bij de groei eerst de CO2 uit de lucht hebben genomen die bij de verbranding weer vrijkomt.

Klopt het dat je met E10 minder ver komt?

E10 benzine heeft een iets lager energie-inhoud (calorische waarde) dan benzine en daardoor heb je ongeveer 1% meer brandstof nodig om hetzelfde aantal kilometers te kunnen afleggen als met E5 benzine. Als je een brandstof met hogere energie-inhoud wilt gebruiken, dan kan je Super Plus 98 tanken.

Naast E10 en E5 zie ik ook de getallen 95 en 98, wat betekent dit?

Het getal 95 en 98 staat voor het octaangehalte in benzine, meer precies het Research Octane Number (RON-getal). Het octaangehalte wordt altijd vermeld ook bij E10 benzine en E5 benzine. Tank in ieder geval geen benzine met een octaangehalte lager dan 95 om motorschade te voorkomen. In Nederland komt een lager octaangehalte dan 95 niet voor, maar in het buitenland wel. Je kunt wel benzine met een octaangehalte van 98 tanken als een benzine met een octaangehalte van 95 is voorgeschreven, het voorgeschreven octaangehalte is een minimumwaarde. Het getal 95 staat voor ’95 en hoger’.

Verdwijnt E5 benzine?

Nee, E5 blijft gewoon beschikbaar bij Weitzelpoort Brandstoffencentrum. Deze zal alleen in een andere pomp te verkrijgen zijn. Dit zal middels borden voor de pompen worden aangegeven. Dit is de Euro98 /SuperPlus benzine.

Wat gaat er aan de pomp veranderen?

De naam Euro 95 (Euro Loodvrij) blijft hetzelfde, de sticker met E5 zal vervangen worden voor een sticker met E10.

Zijn er naar aanleiding van deze informatie nog vragen?

Vraag dan gerust een medewerk(st)er van Weitzelpoort Brandstoffencentrum deze zal u helpen met uw vraag.